vrijdag 24 maart 2017

De Buitenveldertsegracht naast de Vrije Universiteit is gegraven

Op 24 mei 2016 werden de werkzaamheden aangekondigd. Het doel zou zijn een verbinding tot stand te brengen tussen de Boelegracht (langs de De Boelelaan) en de watergang langs de A.J. Ernststraat.
Maar is dit ook waar? In elk geval werden de werkzaamheden afgesloten op maandag 20 maart 2017, twee maanden later dan gepland.

Een Afvoerwatercontainer naast het VU-gebouw, mei 2016De Bomen worden gekapt. mei 2016


De Grondbovenlaag wordt afgegraven, mei 2016


De Heipaaldrukmachine (60 ton) wordt geïnstalleerd. juni 2016


Enkele palen geraakten krom om vervolgens te worden afgebrand, Ook werden sommige palen als het drukken geen resultaat had geheid.

De Heipaaldrukmachine (60 ton) volledige grootte, juni 2016

De eerste palen. Luxemburgs koudgewalst staal, juni 2016

Wallekant in opbouw, augustus 2016

Wallekant in opbouw, augustus 2016

Betonstorten, de holle ruimten zijn opgevuld met hout, augustus 2016

Betonstorten, de holle ruimten zijn opgevuld met hout, augustus 2016
Een diepe put hoek De Boelelaan. augustus 2016
Verbindingsbuizen met de oude sloot, augustus 2016

Verbindingsbuis andere einde, augustus 2016
Het probleem is waar deze waterbuis vandaan komt? Ik heb hem niet zien aanleggen, evenmin de twee zeer diepe buizen in de grote put die in verbinding zou staan met de Boelegracht aan de Zuidas. Zou deze buis al in 1964 zijn geplaatst? Ondenkbaar dat men toen al zover vooruit kon zien. Deze buis loopt onder een enorm stelsel van gasbuizen onder de rijweg van de De Boelelaan door (heb ik foto's van).
Bewapening kademuur aangebracht, vastzittend met schietpennen. augustus 2016

Put wordt nog dieper, augustus 2016


Betonnen kademuur gereed, september 2016


Betonnen kademuur gereed, september 2016
Het metselen van zwarte stenen op de betonnen drempel, september 2016

Het metselen van zwarte stenen op de betonnen drempel, september 2016


De wallekant is klaar, september 2016
De Sierstenen worden aangebracht, september 2016

De grote put wordt afgebouwd, september 2016

De Sierlijst is klaar, oktober 2016


De Gracht wordt voor de helft uitgegraven, oktober 2016

Paaltjes bij de buizen tegen dichtslibben, oktober 2016


De ombouw van de grote put met geprefabriceerde blokken, november 2016

Na ruim twee maanden stilstand kanaal grotendeels uitgegraven tot voor de put, februari 2017

Alleen bij de grote put nog wat zand voor werkzaamheid, februari 2017
Drukpalen vermoedelijk voor aanleg vlonder, februari 2017

Werkzaamheden klaar, 20 maart 2017, Diepte water 50 cm.

Werkzaamheden klaar, 20 maart 2017

Werkzaamheden klaar, 20 maart 2017

Werkzaamheden klaar, 20 maart 2017

Werkzaamheden klaar, 20 maart 2017

Werkzaamheden klaar, 20 maart 2017
Volgens het officiële schrijven van de Gemeente d.d. 24 mei 2016 dient het Buitenvelderse kanaal voor een goede waterhuishouding in het gebied Zuidas met kortsluiting water Buitenveldertselaan en De Boelelaan.

Doch denk ik dat het VU-hoofdgebouw eerder een mooi fotogeniek uiterlijk wilde hebben.
Na twee maanden kwam de slotfase.

 Leegpompen:
 

 Montage vlonder:


Afwerking vlonder:


Sierpaaltjes tegen auto's

 
En... zitbankjes!
 


Nu is het echt voltooid op 14-7-2017.
 
 

***

Mail to: Jos
donderdag 26 januari 2017

De schutters van Reynier Reael gescand

In het Rijksmuseum staat op zondag 22 januari 2017 een röntgenapparaat opzichtigerwijs een groot schilderij te scannen:

Schutters van wijk XI onder leiding van kapitein Reynier Reael, bekend als ‘De magere compagnie’, Frans Hals, 1637.
 
Het gaat zo precies dat de procedure 25 dagen in beslag zal nemen, dag en nacht. Op het beeldscherm is al een gedeelte van het resultaat te zien. Doel is te achterhalen wie wat geschilderd heeft want dit schijnt een probleem voor de kunsthistorici.
De eregalerij is zo wel een werkruimte geworden doch niet minder interessant. Leuk is dat de suppoost duidelijk antwoord kon geven en de namen van de beroemde schilder en de tweede Pieter Codde kon vermelden. Deze ben ik al vergeten.

Ik zie maar weinig rode jeneverneuzen... Toch hebben niet allen echt mannelijk volwassen koppen, sommigen lijken wel grote jongens.

Objectgegevens

Het schilderij is een klassiek schuttersstuk met de heren op een rij. De variatie is dus links, rechts midden en 'n tweede rij. Toch weten wij van Rembrandt wel beter!

Volledige grootte:

Schutters van wijk XI onder leiding van kapitein Reynier Reael, bekend als ‘De magere compagnie’, Frans Hals, 1637.
Lees ook:

Nieuw licht op Rembrandt: door de verflagen heen
zaterdag 7 januari 2017

IBM LEXMARK superelectric Typewriter 6785

De Typewriter 6785
benutte ik van augustus 1993 tot maart 2002. De betekent achteneenhalf jaar voortreffelijke productie maar met de nodige kanttekeningen.


IBM LEXMARK Typewriter 6785


Instructie boek (Juni 1992)
Dit in Engels gestelde boek is heel uitgebreid, het meeste moet je kennen.
Het boek is zeer duidelijk en systematisch.

De machine werkt met te verwisselen letterwielen Courier waarvan vier soorten: 10 (voor brieven) standaard aanwezig, 12 (voor documenten) en 15 pitch (voetnoten) zelf bij te kopen voor €95,- per stuk, alsmede PS, Propositonal Spacing, maar deze is nooit en te nimmer verkrijgbaar geweest.
Ik heb de club wel nog aangevuld met het Duitse schrift (ä,ö,ü en ß), na lang aandringen geleverd.
Je kan vet typen, niet cursief.

Het typelint is een Easystrike® IBM-cartridge, eenmalig te gebruiken. Er bestonden een zwarte versie als ook een lintlangere donkergrijze versie. Ook linten van andere merken als Pelikan.
Een correctielint apart daarbij.

Het beeldscherm van twee of drie regels.
De beeldschermsymbolen en -indicatoren.
De code-toetsen met speciale betekenis.
De letterdruk i.v.m. aantal carbon kopieën.
Tabs en Formaten.
Hoe te corrigeren.

De uitgebreide operaties
Automatische terugloop optie.
Verplichte spatie en streepje.
Superscripts en subscripts.
Kortere marges binnen 'n tekst.
Decimaal typen.
Typen zonder printen maar opslag in het (batterij gevoede) geheugen (32Kb), met printen achteraf, op de wijze boustrophedon, wat ingewikkeld wordt.
Alternatieve landsgewijze toetsenborden (29).
Ik kon zelf fantasieligaturen maken en die opslaan.

De afkortingstreepjes zijn altijd een probleem geweest.

Uitgebreide functies
Uitlijning.
Afkorting woorden bij uitlijning (gaat niet vanzelf).
Zoeken naar een plaats in de tekst.
Combineren van teksten in het geheugen.
Deze volledig te beheersen kosten veel oefening.

Formaten.
Is een buitengewoon ingewikkeld hoofdstuk.
Ondoenlijk voor een kantoor.
Toepassing leidt altijd tot vertraging en vergissing.

Spelling
Alleen in het Engels. Uit te breiden met 300 woorden.

Uitvoerige lijst van problemen
Zelf te onderzoeken en op te lossen.

Diskette
(Floppy) 720KB is hier niet aanwezig).

De misleiding
LEXMARK en/of de retailer Moolhuijsen schimpten wel op de goedkope letterschijf typemachines (maar de laatste verkocht die welzeker) vanwege hun snelle defectie. Deze machine was ruim 2000 Euro en heeft zijn soliditeit bewezen. Maar al in het begin werd de machine hooggeprezen doch is niet aannemelijk dat deze veel verkocht geworden zijn. Men had in die tijd al PC's, (geel) beeldbuis en met inktjetprinter die nog niet de helft kostten.
LEXMARK maakte reclame voor typen 1000 t/m 7000, de laatste met beeldscherm van 25 regels.
LEXMARK vervaardigde nog een dik boek met barstensvol lettertypen. Dit was onzin.
De spelling alleen in het Engels werd mooi verzwegen. LEXMARK antwoordde mij dat in zo een 'klotelandje' als hier toch geen extra taal wordt toegepast?
Eveneens bleef men vaag hoe lang de cartridges wel in de handel zouden blijven. Ik denk tot 2002.
De letterschijven waren alleen in Courier. Het instructieboek geeft een hele lijst van lettertypen maar mooi niet. Cursief valle dus af. Waarschijnlijk zijn andere wielen alleen in de VS vervaardigd voor het Amerikaanse toetsenbord. Maar dan had LEXMARK hier deze toch kunnen bestellen? Proportioneel schrift, waar ik vaak op heb aangedrongen, was nergens verkrijgbaar maar werd wel juichend aangeprezen als optie.
Een verbinding met een computer is nonsens, dan zou je toch niet beter de PC alleen kunnen gebruiken?
Een studentencollectief bood aan zijn expertise in processoren. Ik vroeg hem welk type processor in deze machine verwerkt zit? Hij antwoordde mij dat LEXMARK zich niet thuis hield.

Ik denk bij Moolhuijsen wel 'n naam te hebben gekregen zo vaak nog wedergekomen te zijn. Beleefd behandeld werd ik heus altijd maar de medewerker (woonachtig boven de winkel) had mij het apparaat toch maar mooi verkocht en dus zijn best gedaan. Uit meerdere glimlachen later tijd bleek dat hij toch niet alles heeft kunnen waarmaken wat hij had beloofd.

Technische onvolmaaktheid
De letterdruk van boustrophedon verschilt, niet te zien op de originele afdruk, wel op de carbonkopie.
De afkortingstreepjes werken dus niet buiten de Engelse spelling.

Succes
De vele originelen als ook kopieën konden 20 jaar later moeiteloos met OCR gedigitaliseerd worden.
Dankzij deze machine kon ik in de 90er aanschaf van soortgelijke in de UvA gebruikte nog primitieve apparatuur en in huisgebruik dat nu historische DOS mooi overslaan. Juist vanwege de sterke  opkomst van de PC binnen de woning is deze machine nooit een verkoopsucces geworden. Al in 1998 verkocht Moolhuijsen geen typemachines meer en was de gewiekste verkoper uit zicht. Doch de toenmalige techniek is nu nog verbluffend maar je moet er wel geduld voor betrachten.

Wordt vervolgd

zaterdag 17 december 2016

Juliana in een fantasieauto

Een fantasiewagen maakte ook al Patric Moore (1923-2012), die jeugdig al grote inventiviteit ontplooide. Ik zag ooit zijn filmpje. Maar ook in Holland ±1939 kon het er een. De foto is uit 'n besloten archief. Voorzien van handrem en lichten.
De jongevrouw zou Juliana geheten hebben en vivenda is nu wellicht 82.

1939

woensdag 10 augustus 2016

zaterdag 23 juli 2016

Kermis op het zwarte landje naast de Oude RAI aan de Jozef Israëlskade

Voor de jongens in de buurt, later Oud-Zuid geheten, was zij een ware belevenis al bij de opbouw, de werkzaamheden dagelijks na school of op woensdagmiddag te bekijken. Een ijscoman aan de Lutmastraat had de pakjes met snacks in een kuip met ijsblokjes gedeponeerd, ik nam een stuk ijs waarop de man ons luid waarschuwde tegen buikpijn aangezien er ammoniak in zou zitten. De man had voortdurend veel jongens om zijn kar heen, wie beweert dat ze niet van ijsjes houden?
Met Robby Bloemkolk slenterden we tussen de stands door en zagen de werkers bezig. Een wat slomige knul van een vrachtwagen raakte met ons in gesprek en vroeg ons of we geen zin hadden eens mee te rijden? Zowel de ouders van Robby als van de mijne verboden dit ten strengste.

Zwarte Landje

Is de kermis eenmaal opgebouwd dan kan het niet anders dat dat je met het ouderlijk gezin een uurtje in de avond gaat genieten. Ons hart klopte van de vele zaken die je zal tegenkomen.

Een draaimolen
toch wel wat voor de iets kleineren. Originele draaiorgelmuziek maar wel met een elektrische motor.
Een zweefmolen
waarbij je je afvraagt of de stoeltjes wel goed vastzitten? De rokken en jurken van de dames wapperden. Slechts een dun kettinkje diende als beveiliging.
Rad
waarbij je het Gaußkrommige dak van de Oude RAI eens goed kon zien.
Een spookhuis
met al 'n voorgevel zo intrigerend. Het bevatte elektrische wagentjes op smalle rails die zorgden voor danige luidruchtigheid. Je zag de de gekste voorwerpen, nauwelijks verlicht als ook een griezelig trillend doodshoofd. Bij het naderen van de uitgang stond een heus monster Frankenstein die met zijn grote handen over je hoofd streek.
De steile wand
zijnde een kuip van verticale planken. Bij de boden was de muur 45° om de motor of auto op te starten. Er was geen geluidsdemper zodat de rijtocht oorverdovend was. Bovenaan de kuip waren zitplaatsen maar iedereen ging toch over de rand hangen. Men reed regen de klok in. Soms laag dan weer hoog en dat is het gevaarlijkst, gevoelden wij. Ten slotte een auto met een dame achterin. Opeens het summum: rijden met armen hoog en stuur vrij!
Op een goed moment richtte de gehelmde motorrijder zich tot het publiek met 'n verhaal dat dit voor dit werk geen ongevallenverzekering kon worden afgesloten en verzocht ons muntgeld naar beneden te gooien.
Grijparmpjes
die luxueuze voorwerpen uit een overvolle bak konden optillen en in het ontvangstvak deed  deponeren. Maar voor het zover was moest je eerst de nodige munten inwerken om de bedieningsknoppen te beheersen. Ik vond het maar nep, de voorwerpen waren alle glad zodat mocht weliswaar de tandjes beet hebben het voorwerp toch tijdens het ophijsen ten onder viel.
Nummertje aan een lang touw.
Als het rad je getal aangaf had je een prijs gewonnen. Je zag de prachtigste voorwerpen maar de prijs was meestal een stomme teddybeer waarmee je te kijk mee naar huis moest lopen.
Mijnbouw
Een invalide mijnwerker zonder benen had een domaniale mijn in mini nagebouwd, je zag de verticale liftschachten en de horizontale mijngangen vol mensjes en wagentjes. Overal lichtjes. De constructeur zat zelf op de plank en collecteerde alleen. Ik heb vaak naar dit technisch spectakel gekeken, zeker in de nacht des te mysterieuzer.
Een waarzegger
De man in Oosters kledij met tulband zat roerloos op 'n zetel. Je kon bij de verkoper tegen betaling  een velletje verkrijgen waarop je als bewijs van eigendom je naam moest schrijven. Met een onbewogen gelaat stopte de oosterling het velletje in een metalen pot van waaruit een witte damp opsteeg die eerder rook naar ether. Even later haalde hij het velletje eruit en kon je de flauwe waarzegtekst lezen voorzien van je paraaf.
Botsauto'tjes
waren wel de meest attractieve stand voor jongens. Metalen vloer en ijzergazig plafond voor de stroomvoorziening. Toen omstreeks 1959 ik met Frank Huis in 't Veld (later Huusmark genoemd) na school samen in 'n auto steeg gooiden wij er een kwartje in. De wagen bleef mooi stilstaan. De medewerker wees ons op de munt die je bij de kassa had moeten kopen! Uit de geldbak viste hij ons kwartje wat wij beleefd terugkregen. Later gingen wij apart in een wagen waarop Frank als een driftkikker aan het botsen ging. Nee, voor zondags recreatie-rijden is dit vehikel niet geschikt!
De Zuid-Afrikaanse negerin
Een bonk van een meid in exotische kledij. Je mocht met een houten zwaard tegen haar vechten, wie het eerst de andermans kleding aantikte had gewonnen. Echter had de negerin een duidelijk langer gevechtsvoorwerp, stond zij hoger op het podium en was zij razend snel in gevechtsbewegingen.
Tornado
Een verticaal wiel met eenmanskuipjes die de gekste mechanisch moment draaibewegingen maakten. Als je op je kop kwam viel het zakgeld naar beneden.
Schuin plateau
met tweezitjes, eveneens met mechanisch moment draaibewegingen.
Snoep
De bekende stand overal, met nougat en zuurstokken. Lekker hoog zodat je er niet te vlug bij kon komen om te voelen.
Kop van Jut
voor de allerkrachtigsten. Driemaal met de houten hamer totdat de pijl bovenaan kwam.

Frîtes en gebraden worsten kan ik me niet herinneren. We moeten in aanmerking nemen dat dit terrein toch vrij klein is. Misschien wel verse wafels en ijsjes.

Diverse stands waren voorzien van een aangever die reclame maakte voor de show. Dit sprak tot de verbeelding zodat de belangstellenden in drommen naar binnen gingen. Ook lieten de actoren zich al zien. Ik las vroeger dat de Amerikaanse Barnum & Bailey Circus de uitvinders waren van deze reclame.

Schiettent
Aangelegd schieten (steunen op de toog) was verboden. Je kon kiezen op bewegende poppetjes of op de foto. Schoot je raak dan kon je de foto de volgende dag zelf afhalen en je trofee aan je familie en kennissen laten zien:

Schiettent Kermis achter de Oude RAI 50er
Jolijt alom
Een lachende man met masker pakte mij vast en hield mijn body over de brugleuning van de Jozef Israëlskade. Ik zag onderaan het donkere water vol weerspiegelende lichtjes en geraakte erg bang. Misschien als trauma ga ik nooit vlak lang een oever lopen. Maar onze kermis is onvergetelijk al vanwege de intimiteit, het dicht in de buurt zijn en de vriendelijke dus geenszins anonieme buurtbewoners.

Zie ook:


Franciscus Schoolherinneringen pdf (Bijgewerkt t/m 11-7-2016) 
KERMIS OP DE JOZEF ISRAËLSKADE door Ruud Jansen + foto